Reglement Trekkertrek Dreischor

Het betreden van het evenementen terrein geschiedt geheel op ieders eigen risico.
I.v.m de verkoop van alcohol aan uitsluitend personen van 18 jaar en ouder wordt er gewerkt met gekleurde polsbandjes. Legitimatie aan de toegangspoort kan gevraagd worden.
Alle activiteiten en tijden zijn onder voorbehoud.
Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
Parkeer instructies opvolgen die de verkeersregelaars aan u geven.
Het is ten strengste verboden zich op de wedstrijdbaan te bevinden. Voor de hekken zitten of staan mag dus nooit.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernielingen aan uw eigendommen.
Laat uw (kleine) kinderen niet zonder begeleiding rondlopen.
Het is niet toegestaan om eigen drank- of voedselwaren mee te nemen.

Deelnemersreglement

Het terrein is toegankelijk vanaf 8.00 uur en deelnemers dienen vóór 10.00 uur aanwezig te zijn. Daarna is de toegang tot het terrein dicht voor tractoren en kan er niet meer deelgenomen worden. Tractoren tot 7500 kg mogen deelnemen aan de proeftrek.
Het wegen gebeurd tussen 07.00 – 09.00 uur bij fam. G.J. de Vlieger, Boogaartweg 2, 4316 PS Zonnemaire en op vertoon van dit weegbriefje wordt er in de div. klasses ingeschreven.

1. De deelnemer:

1.1. Die dit reglement niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden;

1.2. Bij aankomst één deelnemer per tractor toegestaan na betaling van € 17,50. Overige passagiers betalen € 5,00 entree;

1.3. Na aankomst mag de tractor het terrein niet vóór 18:00 uur verlaten. Na vertrek is het niet meer toegestaan met de tractor het terrein te betreden. Dus eenmaal eraf is niet meer erop;

1.4. Moet een geldig T-rijbewijs in bezit hebben;

1.5. Mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van verdovende middelen of alcoholische drank zijn; Bij twijfel is de organisatie bevoegd om een blaastest af te nemen , met evt diskwalificatie tot gevolg.

1.6. Die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet binnen de baanafzetting begeven;

1.7. Startnummers moeten aan beide zijden links en rechts duidelijk zichtbaar zijn;

1.8. Vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid, die het gevolge zijn van deelname aan de wedstrijd;

1.9. Is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreinigingen (olie, brandstof) op en bij het wedstrijd terrein en moeten door de deelnemer zelf opgeruimd worden;

1.10. Die te laat aan de start verschijnt, mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse;

1.11. Op het terrein moet op een verantwoordelijke manier en niet harder dan 5 km p/u gereden worden;

1.12. Alleen deelnemende tractoren mogen zich op het terrein begeven, alle andere motorische voertuigen (o.a. quad, mini bike, scooter enz.) zijn niet toegestaan;

1.13. Eigen consumpties zijn niet toegestaan;


2. De trekpoging:

2.1. Moet met een strak getrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan;

2.2. Mag pas gestart worden wanneer de groene vlag gegeven is;

2.3. Die binnen 20 meter stopt of wordt gestopt, mag 1 keer over gedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan;

2.4. Mag niet onderbroken worden door mechanisch schakelen;

2.5. Moet gestopt worden als er door de rode vlag afgevlagd word, doorrijden heeft diskwalificatie tot gevolg;

2.6. Wordt afgevlagd wanneer de trekker buiten de wedstrijdbaan komt;


3. De tractor:

3.1. In de standaard klasse moet zijn voorzien van een standaard motorblok;

3.2. mag niet voorzien zijn van banden met stalen kammen, kettingen en niet zijn opgesneden (of iets dergelijks);

3.4. Mag ballastgewichten hebben, mits deze:

3.4.1. Vast aan de tractor bevestigd zijn, verlies tijdens de trek heeft diskwalificatie tot gevolg;

3.4.2. Niet achter de achterwielen uitsteken en uitsluitend ballast gewichten.

3.4.3. werktuigen als ballast zijn niet toegestaan;

3.4.4. Een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15cm breed recht boven de trekhaak vrijlaten;

3.5. Mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoegingen van) andere brandstof dan diesel;

3.6. Moet een degelijke veiligheidsbeugel of veiligheidscabine hebben;

3.7. De eigenaar is aansprakelijk voor eventuele schade aan zichzelf, derden of materiéle zaken

Deelnemende traktoren dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn

3.8. Er mag maar 1 deelnemer per klasse met dezelfde trekker deelnemen, 1 deelnemer mag wel met verschillende tractoren in verschillende klassen deelnemen.


4. De landbouwklasse:

4.1. Moet standaard landbouw- of fabriekstractor zijn, het hefdeksel moet aanwezig zijn;

4.2. Moet een standaard brandstoftoevoer hebben;

4.3. Mag geen hoger toerental maken dan 3000 omwenteling/min;

4.4. Moet een degelijke trekhaak hebben en mag niet achter de achterwielen uitsteken;

4.5. Een aankoppelhoogte van maximaal 50 cm zijn.

4.6. Een voor trekkertrek opgebouwde turbo is niet toegestaan in de standaardklasse. (uitzondering in overleg met de commissie).

4.7. Het wegen geschied inclusief de bestuurder, Indien niet aan het max. gewicht word voldaan dan geldt diskwalificatie. Er kan niet meer gewijzigd worden in een andere klasse!!!

4.8. In de Landbouwklasse zijn geen rupsvoertuigen of andere niet agrarische voertuigen toegestaan.

4.9. De jury is ten alle tijden bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de wedstrijd.


5. De aandrijflijn bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug, moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen of aangelaste delen.

5.1 Inlaatspruitstuk en brandstofpomp zijn vrij

5.2 De brandstof moet diesel zijn